برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی ،مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب 1372/04/02 مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد .بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست اعتبار این کارت از تاریخ صدور یکسال می باشد . تمدید کارت با ارائه مدارک لازم برای برای مدت مذکور انجام می گیرد و در دفعات بعد نیز به همین ترتیب ادامه می یابد.

شرایط صدور کارت‌بازرگانی برای اشخاص حقیقی ایرانی

1- یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد (با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شرکت ها)

2- اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.

3- اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع 186 ماده قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت.

4- اصل کارت ملی و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن

5- سه قطعه عکس شش در چهار،جدید،تمام رخ ،ساده

6- ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)

7- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان ویک سری کپی از پشت روی آن

8- داشتن حداقل سن 23 سال تمام.

9- اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی(با مهر امضای رئیس شعبه)

10- ارائه یکی از مدارک ذیل:

 • اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی ،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
 • اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
 • اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)با امضای دو شاهد ذیل آن

11- ارائه اصل و کپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامست.(صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند)

12- ارائه کد اقتصادی جدید (اصل و کپی)و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.ir و تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور

چند نکته:

 • کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
 • هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.
 • برای هر واحد ملکی فقط یک کارت صادر می گردد.
 • آدرس های درج شده در اظهارنامه ثبتی،مفاصاحساب دارائی و سند مالکیت یا اجاره نامه باید تجاری و با هم مطابقت داشته باشند.
 • حضور متقاضی کارت در کلیه مراحل پذیرش و تحویل کارت الزامی است.

ابطال و یا تعلیق کارت بازرگانی

لیست مدارک مورد نیاز جهت ابطال و یا تعلیق کارت عضویت و بازرگانی:

الف) مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی حقیقی:

 • تقاضای شخص در 1 نسخه.
 • گواهی مفاصاحساب دارائی آخرین سال مالیاتی جهت ابطال (به همراه داشتن برگه های تشخیص و یا قطعی سالهای 79 به بعد و اظهارنامه مالیاتی دارای کد رهگیری سال 1390 الزامی است).
 • گواهی مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی جهت ابطال(در صورت تولیدی بودن).
 • اصل کارت بازرگانی.
 • اظهارنامه ابطالی ثبت نام در دفاتر بازرگانی در 1 نسخه از اداره ثبت شرکتها واقع در تقاطع مدرس و میرداماد.

ب) مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی حقوقی:

 • تقاضای شخص در 1 نسخه.
 • گواهی مفاصاحساب دارائی آخرین سال مالیاتی جهت ابطال (به همراه داشتن برگه های تشخیص و یا قطعی سالهای 79 به بعد و اظهارنامه مالیاتی دارای کد رهگیری سال 1390 الزامی است).
 • گواهی مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی جهت ابطال.
 • اظهارنامه ابطالی ثبت نام در دفاتر بازرگانی در 1 نسخه از اداره ثبت شرکتها واقع در تقاطع مدرس و میرداماد.
 • صورتجلسه مجمع عمومی برای شرکتهای سهامی عام، خاص و صورتجلسه هیئت مدیره برای سایر شرکتها مبنی بر ابطال کارت (در صورت عدم انحلال).
 • تصویر روزنامه رسمی اعلام انحلال شرکت در 1 نسخه (در صورت انحلال).
 • اصل کارت بازرگانی.

ج) مدارک مورد نیاز جهت تعلیق کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی:

 • تقاضای شخص در 1 نسخه.
 • اصل آگهی روزنامه مفقودی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار (نام دارنده کارت [حقیقی و یا حقوقی] و شماره کارت بازرگانی در روزنامه درج گردد) که ابطال و یا تعلیق کارت در اتاق بازرگانی تهران با ارائه مدارک فوق جهت اشخاص حقیقی و حقوقی امکان پذیر است و متقاضی می تواند با ارائه مدارک ذکر شده جهت ابطال کارت بازرگانی خود اقدام نماید و در کمترین زمان ممکن انجام پذیر است و همچنین تعلیق کارت اشخاص حقیقی و حقوقی با ارائه مدارک جهت تعلیق کارت بازرگانی امکان پذیر است و متقاضی می تواند جهت تعلیق کارت خود اقدام نماید.

ثبت میثاق روشن

موسسه بین المللی ثبتی و حقوقی میثاق روشن با بیش از یک دهه تجربه در زمینه امور ثبتی و حقوقی با در اختیار داشتن کادری مجرب از وکلای پایه یک و مشاورین با تجربه در زمینه دعاوی حقوقی و کیفری، ثبت شرکت،ثبت تغییرات شرکت،تنظیم صورتجلسه، ثبت برند و علائم تجاری،کلیه امور مالیاتی ، اخذ گرید شرکت ،اخذ ایزو ، آماده ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.

https://sabtemisagheroshan.com