ثبت موسسات و تشکیلات غیر تجاری

موسسات و تشکیلات غیر تجاری به شرکت‌هایی گفته می‌شود که هدف از تشکیل آنها کاربردی غیر تجاری بوده مانند موسسات علمی، ادبی و یا خیریه و تشکیلاتی مانند این موارد می‌باشند. افراد مؤسس این تشکیلات می‌توانند منافع خود را انتقال داده و یا خود مسئولیت را به عهده بگیرند.

می توانید برای دریافت راهنمایی و خدمات ثبت برند تجاری با موسسه ما تماس حاصل نمایید و از مشاوران ما راهنمایی های لازم را دریافت نمایید

تماس

88865835 – 88865837
09120193751

این موسسات می‌توانند از عنوان‌های بنگاه، کانون یا انجمن برای موسسه خود استفاده کنند البته به شرطی که از عناوینی که به تشکیلات کشوری و دولتی مربوط می‌باشند استفاه نشود.

این نوع از موسسه‌ها به دو قسمت تقسیم می‌شوند. تشکیلاتی که هدف آنها جذب منافع و تقسیم بین اعضاء خود نباشد و موسسه‌هایی که هدف آنها جذب منافع و تقسیم آنها بین اعضاء خود و یا غیره باشد.

این شرکت‌ها باید در اداره ثبت شرکت‌ها در شهری که محل شرکت است ثبت شوند. در مورد شرکت‌های خارجی ثبت باید در اداره ثبت تهران انجام شود.

مدارک لازم جهت ثبت برند

اظهارنامه برای ثبت شرکت باید در دو نسخه تکمیل و آماده شود که شامل موارد زیر باشد.

موضوع کاری موسسه، اسم، محل شرکت و شعبه‌های آن.

نام، محل اقامت و شهرت افرادی که مسئول اداره کردن شرکت بوده و معین شده‌اند.

در صورتی که اظهارنامه توسط وکیل به اداره ثبت تسلیم شود باید مشخصات وکیل هم ارائه شود.

اگر موسسه در کشوری دیگر ثبت شده باشد مشخصات، تاریخ ثبت و محلی که شرکت ثبت شده است بیان شود.

ارائه وکالتنامه اگر تقاضا توسط وکیل تکمیل و تحویل شده باشد.

معرفی هیئت مدیره و کسانی که حق امضاء دارند.

در مدت پانزده روز بعد از تسلیم اظهارنامه اگر نواقصی در اظهارنامه وجود داشته باشد اداره ثبت اخطار خواهد داد تا نواقص در مدت پانزده روز برطرف شود. اگر بعد از مدت مذکور نواقص برطرف نشد اداره ثبت تقاضا را رد خواهد کرد. در شهرهای غیر از تهران این مسئولیت بر عهده ادارات ثبت آن مناطق می‌باشد.

زمانی که تقاضا مورد قبول واقع شود در دفاتر مخصوص ثبت شده و ورقه تصدیق به متقاضی داده خواهد شد و به خرج متقاضی در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود.

در صورتی که هر گونه تغییری در اساسنامه و یا محل اقامت هر کدام از افرادی که حق امضاء دارند رخ دهد، لازم است مراتب را ظرف مدت یک ماه به اداره ثبت اطلاع دهند. در غیر این صورت موسسه در برابر افراد ثالث معتبر نخواهد بود.

اگر تشکیلات و موسسه مذکور بصورت اختیاری منحل شوند وظیفه تصفیه بر عهده مدیرعامل خواهد بود. اگر در اساسنامه فردی برای تصفیه معین نشده باشد در زمان تصمیم به انحلال باید فردی را مسئول تصفیه حساب قرار دهند و حدود اختیارات آن فرد را مشخص کنند.

زمانی که حکم انحلال توسط حکم محاکم باشد و در اساسنامه فردی را مسئول تصقیه نکرده باشند محکمه فردی را برای تصفیه مشخص خواهد کرد و حدود اختیارات آن فرد را مشخص خواهد کرد تا مسئولیت تصفیه حساب را بر عهده بگیرد.

ثبت برند تجاری

 پاسخ دهید

3 × چهار =