شرکت با مسئولیت محدود و مدارک مورد نیاز برای ثبت

شرکت با مسئولیت محدود بگونه‌ای است که دو یا چند نفر اقدام به سرمایه گذاری کرده و شرکت را تأسیس می‌کنند هر فرد نسبت به مقدار سرمایه‌ای که در این شرکت سرمایه گذاری کرده، در قبال سود و یا زیان شرکت مسئول خواهد بود و باید پاسخگو باشد. عبارت با مسئولیت محدود باید در اسم شرکت لحاظ شود.

آموزش ثبت برند در موسسه ثبت میثاق روشن

در نام شرکت نباید از اسامی افراد سرمایه گذار استفاده شده باشد و در موقع انتخاب باید یک نام مستقل و یکتا برای شرکت در نظر گرفته شود، اگر در نام شرکت از اسم اشخاص سهامدار استفاده شده باشد آن فرد باید حکم شریک ضامن را داشته باشد. در این شرکت‌ها هر فرد تا اندازه سرمایه خود مسئول بدهی‌های شرکت است.

فردی که سهام بیشتری داشته باشد مسئولیت پرداخت مقدار بیشتری از بدهی‌های شرکت نسبت به فردی که سرمایه کمتری در شرکت گذاشته و سهام کمتری دارد را بر عهده خواهد داشت. در اینگونه از شرکت‌ها، شرکاء می‌توانند زیر 18 سال باشند حتی تمامی آنها. در مواردی که اعضاء زیر 18 سال باشند ولی قهری، پدر یا قیم برگه‌ها را امضاء خواهند کرد.

شرایط شرکت‌های با مسئولیت محدود و سهامی خاص

  • سهامداران در شرکت مسئولیت محدود دو نفر و در سهامی خاص حداقل سه نفر می‌باشند.
  • برای هر کدام از شرکاء مقدار حداقل سرمایه یکصد هزار تومان است.
  • در شرکت با مسئولیت محدود تمامی سرمایه باید در اختیار مدیر عامل قرار بگیرد و در شرکت‌هایی که بصورت سهامی خاص به ثبت می‌رسند 35 درصد در اختیار بانک و 65 درصد در تعهد سهامداران می‌باشد.
  • در شرکت‌های سهامی خاص انتخاب بازرس الزامی و در مسئولیت محدود به عهده سهامداران می‌باشد.
  • در شرکت‌های با مسئولیت محدود مدت مدیریت نا محدود است اما در شرکت‌های سهامی خاص مدت مدیریت دو سال می‌باشد و این مدت قابل تمدید است.
  • درج در روزنامه برای شرکت با مسئولیت محدود اختیاری و برای سهامی خاص الزامی می‌باشد.
  • مجامع عمومی برای شرکت‌های سهامی خاص با حضور رئیس، منشی و دو نفر ناظر برگزار می‌شوند اما در شرکت‌های با مسئولیت محدود اگر شرکاء از دوازده نفر بیشتر باشند با حضور هیئت ناظر خواهد بود.
  • در هر دو شرکت افزایش سرمایه به عهده سهامداران است. هم می‌توان تعداد سهام و هم مبلغ اسمی سهام را افزایش داد.

مدیر در یک شرکت سهامی خاص باید از بین سهامداران باشد یا سهام برای وثیقه را به صندوق شرکت بسپارند ولی در شرکتی با مسئولیت محدود لازم نیست مدیر از اعضاء باشد.

  • سود در شرکت‌های سهامی خاص بر اساس تعداد سهام و در مسئولیت محدود به نسبت سرمایه تقسیم می شود.
  • حق رأی در هر دو شرکت به میزان سرمایه و یا تعداد سهام می‌باشد.

 پاسخ دهید

سیزده − 13 =