ثبت شرکت مسئولیت محدود

ثبت شرکت مسئولیت محدود
شرکت مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر از افراد جهت انجام امور تجارتی تشکیل می شود که هر یک از شرکا فقط با توجه به میزان سهمی که در شرکت دارند مسئولیت قروضو تعهدات شرکت را دارند. میزان سهام شرکا بر اساس توافق بین آنها تعیین می گردد. تقسیم سود نسبت سرمایه شرکاء تقسیم خواهد شد. در شرکت مسئولیت محدود کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقراربه دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.
“موسسه حقوقی میثاق روشن” با مشاوره رایگان توسط مشاورین مجرب خود پاسخگوی شما عزیزان می باشد.
مراحل لازم جهت ثبت شرکت
-تعیین پنج نام سه سیلابی(سه کلمه ای) بعنوان نام شرکت(دقت نمایید نام تعیین شده بایستی در فرهنگستان لغات فارسی موجود و دارای معنا باشد.)
-انجام پذیرش اینترنتی ثبت شرکت در سامانه اداره ثبت اسناد
-تنظیم صورتجلسات لازم اعم از متن صورتجلسه،اساسنامه،شرکتنامه،تقاضانامه(اظهارنامه)
(دقت شود صورت جلسات فوق بایستی با دقت لازم تنظیم گردد تا مورد تایید اداره ثبت شرکت ها باشد.)
-تایید نهایی پذیرش
-در صورت تایید نهایی نام و بایستی صورتجلسات توسط شرکا به امضاء گردد
-ارسال مدارک لازم به اداره ثبت اسناد
-در یافت آگهی تاسیس در صورت تایید نهایی صورتجلسات
-اقدام جهت انتشار روزنامه های رسمی و کثیر الانتشار

موسسه حقوقی میثاق روشن” با مشاوره رایگان توسط مشاورین مجرب خود پاسخگوی شما عزیزان می باشد.

مدارک و شرایط لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
-جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود حداقل دو نفر بعنوان اعضاء هیئت مدیره بایستی تعیین گردد.(انتخاب بازرس در شرکت مسئولیت محدود اختیاری است.)
-مدت مدیریت بصورت نامحدود می باشد.
– حق رای در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود .
مدیران در شرکت با مسئولیت محدود بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود .
-حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود 1.000.000 ريال(صد هزار تومان) می باشد.
– کپی مدارک هویتی(کارت ملی و شناسنامه) شرکا
-گواهی عدم سوء پیشینه شرکا
-کپی برابر اصل مدارک هویتی(کارت ملی و شناسنامه) شرکا
“موسسه حقوقی میثاق روشن” با مشاوره رایگان توسط مشاورین مجرب خود پاسخگوی شما عزیزان می باشد.