تغییرات در شرکت

موسسه حقوقی ثبت میثاق روشن آماده ارائه خدمات صدور جواز تاسیس و اخذ کد اقتصادی می باشد و شما می توانید از طریق تماس با موسسه از راهنمایی های لازم برخوردار شوید.
هر شرکتی بعد از تأسیس ممکن است دستخوش تغییراتی شود. این تغییرات می‌تواند در محل ساختمان شرکت باشد که منجر به تغییر آدرس شده باشد و یا در افراد عضو هیئت مدیره این تغییرات رخ داده باشد بطوری که ممکن است افرادی از مسئولیت خود کنار رفته و یا اشخاص جدیدی به هیئت مدیره و یا بازرسین اضافه شده باشند.

صدور جواز تاسیس

علاوه بر این در برخی از شرایط، حتی نام شرکت هم می‌تواند تغییر کند. حتی اگر در سرمایه اولیه کاهش و یا افزایشی هم اعمال شود شامل تغییرات شرکت خواهد شد. این تغییرات می‌توانند در موضوع فعالیت شرکت هم، باشند. بطور کل هرگونه تغییر و تحولاتی باید در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد، از طرف دیگر هر تصمیم و یا تغییرات در شرکت و گرفتن تصمیم در مورد آن باید در مجمع عمومی شرکت خواه فوق العاده و یا عمومی مطرح شده و به تأئید عموم برسد تا ارزش پیدا کند.

مجمع عمومی فوق العاده چه وظایفی دارد؟

هر تغییری در اساسنامه که طبق قانون تجارت بتوان انجام داد که این موارد شامل، منحل کردن شرکت، تغییر در آدرس شرکت، هرگونه تغییری در نام شرکت، تغییر در فعالیت شرکت، افزایش سرمایه شرکت و یا کاهش آن، تغییر سهام با نام به بی نام و یا بر عکس و مواردی از این قبیل.
از دیگر مواردی که در مجمع عمومی فوق العاده می‌توان راجع به آن تصمیم گیری کرد نقل و انتقال سهام شرکت می‌باشد.
مورد دیگری که در این مجمع مورد بحث و بررسی باید قرار بگیرد در زمان تعیین شعبه برای شرکت می‌باشد.
افرادی که در این مجمع می‌توانند شرکت کنند همان سهامداران شرکت می‌باشند.

سهام شرکت

وظایف مجمع عمومی عادی

هرگونه تغییراتی که خارج از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده باشد مربوط به مجمع عمومی عادی است. برخی از این تغییرات مانند تعیین افراد عضو در هیئت مدیره، مشخص کردن بازرس برای شرکت، خواه این بازرسین اصلی باشند خواه علی البدل، از دیگر مواردی که در مجمع عمومی عادی مورد بررسی قرار می‌گیرد مشخص کردن و تصویب بیلان مالی شرکت می‌باشد. از دیگر مواردی که در این مجامع مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرد تعیین مقدار پاداش برای مدیران است.
تفاوتی که بین مجمع عمومی عادی با مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد در زمان تشکیل آن است. اگر این جلسه تا چهار ماه بعد از پایان سال مالی شرکت تشکیل شود به آن مجمع عمومی عادی سالیانه گفته می‌شود و اگر این جلسه در ماه‌های دیگر سال برگزار شود به آن مجمع عمومی فوق العاده گفته می‌شود.

اخذ کد اقتصادیپاسخ دهید

سه × چهار =