ثبت برند

علامت تجاری نشانی هست که میتواند کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص یا فروشگاه را از کالاها یا خدمات سایر فروشگاه ها با اشخاص متمایز نماید.. انواع ثبت برند: به طور کلي ثبت برندهاي تجاري را به دونوع ثبت برند میتوان تقسیم کرد. ۱- ۱-در ايران ثبت داخلی ۲- ۲- ثبت برند …

ادامه مطلب