بهره مندی از خدمات مشاوره مالیاتی

داشتن اطلاعات در زمینه قوانین حاکم بر حقوق کارگران و کارفرمایان در بسیاری از مواقع می تواند در حل اختلاف و تصاحب حق، کمک کننده باشد. از این رو امروزه موسسات زیادی، مانند موسسه ثبت میثاق روشن، خدمات مشاوره مالیاتی ارائه می کنند تا کارگران و کارفرمایان بتوانند به طور کلی از روند و مراحل لازم …

ادامه مطلب

مراحل اخذ کد اقتصادی و تشکیل پرونده مالیاتی

تمامی اشخاص حقیقی که اقدام به هر گونه فعالیت های تجاری می کنند، موظف هستند تا بر اساس قانون مالیاتی کد اقتصادی دریافت نمایند. از این رو در این مقاله به بررسی کامل تر پیرامون این کد پرداخته ایم. منظور از کد اقتصادی چیست؟ بر اساس قانون مالیاتی هر شخص حقیقی و حقوقی که در …

ادامه مطلب

اخذ کد اقتصادی

کد اقتصادی چیست؟ هزینه اخذ کد اقتصادی چقدر است؟ کد اقتصادی یک کد ۱۲ رقمی می باشد که از طرف سازمان امور مالیاتی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که فعالیت تجاری دارند اختصاص داده می شود. درواقع ” کد اقتصادی ۱۲ رقمی” کد احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی است. …

ادامه مطلب