معرفی راه های اخذ اقامت ایران برای اتباع عراقی

اخذ اقامت ایران برای اتباع عراقی از طریق قانونی انجام پذیر است. روش های مختلفی برای اخذ اقامت ایران برای اتباع خارجی وجود دارد که از جمله آن ها می توان به ازدواج، اقامت کاری و … اشاره نمود. همچنین در قوانین اقامت، شرایطی برای اتباع خارجی در نظر گرفته شده است تا کسانی که …

ادامه مطلب